Serge Verheyen

Vanaf les 1 gebeten door Wing Chun, zeker mede dank zij de sfeer die in de school heerst. Dit is tijdens de training een van gedrevenheid en enthousiasme onder de leerlingen en een zeer nauwe en professionele begeleiding van het Wing Chun Pai team. Daarnaast een ontspannen, familiaal groepsgevoel.
Ideale manier om hoofd leeg en lichaam gezond te maken.