GM Ip Man – 8mm

Op deze video staan de vormen Siu Lim Tao, Chum Kiu en Mook Yang Jong. Er is dikwijls veel verwarring omdat er zoveel variaties de ronde doen.

Wie Ip Man Wing Chun beoefent hoeft enkel maar naar deze vormen te kijken om te weten of je echt Ip Man Wing Chun beoefent. 

In onze school proberen we zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Dit is enkel een streven want iedereen heeft een andere persoonlijke uitvoering van de vormen maar de technieken moeten wel ongeveer hetzelfde blijven. Ook GM Ip Man paste de vormen aan en gaf anders les in de jaren 50 dan in de jaren 60. Wat ook logisch is. Je evolueert als leraar, je ervaring en je kennis vergroten en dat neem je mee in de lessen die je geeft.

De meeste studenten van Ip Man deden aanpassingen aan de vormen, bijna altijd omdat ze de vormen niet of slechts gedeeltelijk geleerd hadden. Sommige studenten kozen voor een eigen weg, een eigen interpretatie. zoals Tsui Shong Tin en Wong Sheung Leung. Daar is absoluut niets mis mee, zij hebben dat ook gezegd.

Ondanks zijn ziekte en hoge leeftijd geven deze beelden ons toch nog een zeer waardevol inzicht hoe de vormen dienen uitgevoerd te worden als men Ip Man Wing Chun wil beoefenen. Kleine variaties zijn niet meer dan normaal, maar totaal andere bewegingen die aangeleerd zouden zijn tijdens privaat sessies met GM Ip Man zijn fabeltjes en enkel bedoeld om te verhullen dat deze bewegingen verzonnen zijn omdat de originele vormen nooit werden aangeleerd. 

Er zijn slechts 5-6 bevestigde studenten die het volledige systeem van GM Ip Man hebben geleerd. Dat is wat mij is verteld maar zelfs over dat feit kan je nooit 100% zeker zijn. Het zijn andere tijden nu waar je makkelijker zulke zaken kan verifiëren. 

Er is geen enkele Wing Chun lineage beter dan de andere. Het komt allemaal neer op de lessen die je krijgt en je eigen training en volharding. 

Don’t Stop Here

Meer om te ontdekken

%d bloggers liken dit: