Leo Jor Gao 助教 – Assistant Instructor

The Wing Chun Pai school is proud to announce that Leo Gerber has become an Assistant Instructor in our school. He is the first one ever to have been given this title in our school.

This title is only given to those who have achieved the level of Wooden Dummy but equally importantly only to those who have shown loyalty, respect and dedication to Wing Chun, the students, the teachers and the school. He represents the values of a true Martial Artist, very rare in Martial Arts and society these days.

Leo is a man the school can always count on and is always ready to support the school and its teachers in every way he can. He also has always shown his respect towards GM Samuel Kwok and supported him on seminars and other occasions. We are proud to have him as a student in our school.


De Wing Chun Pai school is vereerd te kunnen melden dat Leo Gerber benoemd werd als Assistent Leraar in onze school. Hij is de eerste die deze titel in onze school krijgt.

Deze titel wordt enkel gegeven aan wie het niveau van Wooden Dummy beheerst maar tevens loyaliteit, respect en toewijding heeft getoond aan Wing Chun, de studenten, de leraars en de school. Hij vertegenwoordigt de waarden van een echte krijgskunst beoefenaar, een zeldzaamheid in de Martial Arts wereld en de huidige maatschappij.

Leo is iemand waar de school steeds kan op rekenen en is steeds de eerste om de school en zijn leraars te helpen. Hij heeft ook altijd veel respect betoond tegenover GM Samuel Kwok en hem ook altijd gesteund op trainingskampen en met andere gelegenheden. Wij zijn trots om hem als student in de school te hebben.

Don’t Stop Here

Meer om te ontdekken

%d bloggers liken dit: